Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων

Προδιαγραφές Ιππασίας
Ιππικές Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις για Υπερπήδηση Εμποδίων
Εγκαταστάσεις για Ιππική Δεξιοτεχνία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Remiuares
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Aegean
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Hertz
 • Newalert
 • Iatriko
 • Sail La Vie
 • Kappa
 • Admiral
 • JWI
 • Griffin Logo
 • COSMOTE TV
 • Photobit