Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Υπερπήδηση Εμποδίων

Οι αλτικές ικανότητες του ίππου αναπτύχθηκαν τον 18ο αιώνα, όταν το κυνήγι της αλεπούς απαιτούσε την υπερπήδηση των φραχτών, που άρχισαν να υψώνονται, γύρω από τις ιδιοκτησίες. Το άθλημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα, αναπτύχθηκε σαν αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των κυνηγών της αλεπούς.

Περιγραφή

Αγώνας Υπερπήδησης Εμποδίων είναι η δοκιμασία όπου το ζεύγος Αθλητή και Ίππου κρίνεται κάτω από ποικίλες συνθήκες σε διαδρομή τεχνητών εμποδίων, με στόχο να δοκιμαστούν οι ικανότητες, η προετοιμασία και η αποτελεσματικότητα τους στην υπερπήδηση των εμποδίων. Εάν ο Αθλητής κάνει κάποια σφάλματα όπως κατάρριψη ενός εμποδίου, άρνηση, υπέρβαση του επιτρεπομένου χρόνου, κλπ. του επιβάλλονται βαθμοί ποινής. Ανάλογα με το είδος του αγωνίσματος, ανακηρύσσεται νικητής ο Αθλητής στον οποίον επιβάλλονται οι λιγότεροι βαθμοί ποινής, ολοκληρώνει την διαδρομή στον ταχύτερο χρόνο ή κερδίζει τους περισσότερους βαθμούς.

Κανονισμοί

Εκκίνηση:

Μόλις δοθεί το σήμα εκκίνησης, ο Αθλητής έχει 45" για να περάσει τη γραμμή εκκίνησης. Σε αυτά τα 45" δεν υπολογίζονται λάθη, αντίσταση, κύκλος, πτώσεις. Όταν λήξει ο χρόνος των 45" αρχίζει και μετράει κανονικά ο χρόνος της διαδρομής του Αθλητή, ακόμη και εάν δεν έχει περάσει τη γραμμή εκκίνησης.

Χρόνος:

Χρόνος διαδρομής (υπολογισμένος σε δευτερόλεπτα και εκατοστά του δευτερολέπτου), είναι ο χρόνος, τον οποίο χρειάζεται Αθλητής για να ολοκληρώσει την διαδρομή του από την γραμμή εκκίνησης μέχρι την γραμμή τερματισμού.

Τα αγωνίσματα, που κρίνονται με τον Πίνακα Γ ονομάζονται αγωνίσματα ταχύτητας καθώς η κατάταξη καθορίζεται μόνο σύμφωνα με τον χρόνο. Τα σφάλματα μετατρέπονται σε χρόνο, που προστίθεται στον χρόνο της διαδρομής.

Για όλα τα Αγωνίσματα του πίνακα Α υπάρχει "επιτρεπόμενος χρόνος", και οι Αθλητές που δεν ολοκληρώνουν την διαδρομή τους μέσα στον επιτρεπόμενο χρόνο επιβαρύνονται με 1 βαθμό ανά 4'' υπέρβασης (1 βαθμό ανά 1'' στους Αγώνες Διαβάθμισης).

Και στους δύο Πίνακες (Α & Γ) υπάρχει "όριο χρόνου" μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδρομή, υπέρβαση του ορίου χρόνου συνεπάγεται αποκλεισμό.

Ρίψη Εμποδίου είναι:

Όταν από λάθος Ίππου ή Αθλητή:

 1. Πέσει ολόκληρο ή οποιοδήποτε πάνω μέρος του ιδίου καθέτου επιπέδου του, ακόμη και εάν το τμήμα, το οποίο πέφτει, συγκρατηθεί κατά την πτώση του από κάποιο άλλο στοιχείο του εμποδίου
 2. Τουλάχιστον μία από τις άκρες του δεν στηρίζεται πλέον σε κανένα σημείο του υποστηρίγματός του (κουτάλα)

Ανυπακοή είναι:

 1. Άρνηση υπερπήδησης εμποδίου (με ή χωρίς κατάρριψη)
 2. Υπεκφυγή εμπρός από το προς υπερπήδηση εμπόδιο
 3. Δυστροπία με αποτέλεσμα την παύση της προς τα εμπρός κίνησης του ίππου
 4. Κύκλος σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής

Μετά από μια ανυπακοή εάν δεν υπάρχει κατάρριψη εμποδίου ο Αθλητής επανέρχεται στο εμπόδιο χωρίς να περιμένει να χτυπήσει το κουδούνι (ο χρόνος τρέχει). Εάν όμως υπάρχει άρνηση με κατάρριψη εμποδίου, χτυπάει το κουδούνι και το χρονόμετρο σταματάει έως ότου επανορθωθεί το εμπόδιο. Όταν το εμπόδιο επανορθωθεί, το κουδούνι χτυπάει και ο Αθλητής μπορεί να συνεχίσει την προσπάθειά του. Στο συνολικό χρόνο του Αθλητή προστίθενται 6 δευτερόλεπτα και το χρονόμετρο ξεκινάει ξανά την στιγμή, που ο ίππος απογειώνεται στο εμπόδιο, που έγινε η άρνηση.

Τρόποι Υπολογισμού σφαλμάτων
(Σύμφωνα με πίνακες Α' και Γ' Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας)

Πίνακας Α'

Τα σφάλματα στον Πίνακα Α καταμετρώνται σε βαθμούς ποινής ή συνεπάγονται αποκλεισμό.

 1. Ρίψη εμποδίου. Πάτημα λίμνης βαθμοί 4
 2. Πρώτη ανυπακοή βαθμοί 4
 3. Δεύτερη ανυπακοή αποκλεισμός
 4. Πτώση του ιππέα ή του ίππου ή και των δύο αποκλεισμός
 5. Χρόνος διαδρομής μεγαλύτερης από τον επιτρεπόμενο τιμωρείται με 1 βαθμό ανά 4'' στην αρχική διαδρομή ή 1 βαθμό ανά 1' στον αγώνα διαβάθμισης. Υπέρβαση του ορίου χρόνου αποκλεισμός

Πίνακας Γ'

   Τα σφάλματα στον Πίνακα Γ μετατρέπονται σε χρόνο, που προστίθεται στον χρόνο της διαδρομής ή συνεπάγονται αποκλεισμό.

 1. Ρίψη εμποδίου. Πάτημα λίμνης 4" (3'' σε αγωνίσματα 2 φάσεων, αγωνίσματα νοκ-άουτ και αγώνες διαβάθμισης)
 2. Πρώτη ανυπακοή καμία ποινή
 3. Δεύτερη ανυπακοή αποκλεισμός
 4. Πτώση του ιππέα ή του ίππου ή και των δύο αποκλεισμός
 5. Υπέρβαση του ορίου χρόνου αποκλεισμός

 

Αποκλεισμός υπάρχει σε περίπτωση που:

 • Εκκίνηση και υπερπήδηση εμποδίου πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης. Υπερπήδηση εμποδίου σε εσφαλμένη σειρά ή με εσφαλμένη φορά. Υπερπήδηση εμποδίου, που δεν αποτελεί μέρος της διαδρομής. Υπερπήδηση εμποδίου, που καταρρίφθηκε λόγω άρνησης, πριν δοθεί το σήμα συνέχισης διαδρομής.
 • Έξοδος του Ίππου από τον στίβο
 • Δυστροπία ίππου περισσότερο από 45 συνεχόμενα δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια μίας διαδρομής
 • Υπέρβαση χρόνου 45'' για την υπερπήδηση του πρώτου εμποδίου της διαδρομής μετά την έναρξη του χρόνου της διαδρομής ή για την υπερπήδηση του επομένου εμποδίου ή του τελευταίου εμποδίου και της διέλευσης από την γραμμή τερματισμού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Metka

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Theometrics
 • Theometrics Logo
 • Masazaki
 • Paradox
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Connoly
 • Duxiana
 • Superfastferries
 • Hertz
 • Luxury Sports
 • Newalert
 • Pegaso
 • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
 • Photobit