Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Βιογραφικά αθλητών

ΟΝΟΜΑ
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΘΛΗΜΑ
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ιππικό Τρίαθλο
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία, Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ MEGA SPORTS
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΛΩΝΑ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ιππική Αντοχή
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΛΩΝΑ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΔΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Ιππική Αντοχή
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Ιππική Αντοχή
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ST GEORGES
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Ιππική Αντοχή
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΙΡΙΟΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία, Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ
Ιππική Δεξιοτεχνία, Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ MEGA SPORTS
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ
Υπερπήδηση Εμποδίων
ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Υπερπήδηση Εμποδίων

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Metka

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Remiuares
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • World Charlot Federeation Logo
 • Theometrics Logo
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Hertz
 • Newalert
 • Sail La Vie
 • JWI
 • Griffin Logo
 • Express Oil
 • Photobit
 • Secranto Ltd
 • Sygenesis
 • Περιφέρεια Αττικής