Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Ανακοίνωση 20/4

Ενημέρωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Μαρκόπουλο, 20/4/2021

Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ

Σας προωθούμε προς ενημέρωσή σας την υπ. αριθ. 168038 ΥΑ (ΦΕΚ 1593/Β/20-04-2021) που λάβαμε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με θέμα:

«Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης».

 

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα το Άρθρο 4, «Διάρκεια Υποβολής, Ελέγχου και Αξιολόγησης της Καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο», το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

 

 1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

     και ολοκληρώνεται την 30.6.2021.

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30.9.2021.

 

Παρακαλούμε όπως δώσετε τη δέουσα προσοχή και σας γνωρίζουμε ότι της  Γραμματεία της ΕΟΙ είναι όπως πάντα στη διάθεση όλων των Σωματείων -  Μελών της, για κάθε συνδρομή στην απόκτηση της αθλητικής αναγνώρισης ή στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων.

 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Download this file (ΥΑ168038_ΦΕΚ1593Β20042021.pdf)ΥΑ168038_ΦΕΚ1593Β20042021.pdf 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Remiuares
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Aegean
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Hertz
 • Newalert
 • Iatriko
 • Sail La Vie
 • Kappa
 • Admiral
 • JWI
 • Griffin Logo
 • COSMOTE TV
 • Photobit