Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Σημαντική Ανακοίνωση: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4639/19, 4809/2021 ΚΑΙ 4825/2021

Μαρκόπουλο, 7/10/2021

 Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ

 Καλημέρα σας,

Σας διαβιβάζουμε την από 07/10/2021  εγκύκλιο με οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων των Νόμων 4639/19, 4809/2021 και 4825/2021 προς ενημέρωσή σας και εφαρμογή της.

 

Ιδιαίτερα σας εφιστούμε την προσοχή στο:

Β. «Συμμετοχή σωματείων σε πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή στις τελικές φάσεις πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων την αγωνιστική περίοδο 2021-2022». Όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι τα σωματεία που δεν έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, υποχρεούνται να λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 το αργότερο έως τις 31.7.2022. Σε περίπτωση που δεν προβούν στις ανωτέρω ενέργειες εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο μελών της αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και δεν δύνανται να συμμετέχουν εφεξής στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Επομένως, κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 σε πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή στις τελικές φάσεις πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων συμμετέχουν μόνο σωματεία τα οποία έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Ωστόσο, για την εν λόγω αγωνιστική περίοδο 2021-2022 δεν απαιτείται τα σωματεία να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020.

Οι αθλητικές ομοσπονδίες καλούνται να διασφαλίσουν ότι κατά την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 στους πανελλήνιους αγώνες και πρωταθλήματα ή στις τελικές φάσεις πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων που διοργανώνουν οι ίδιες συμμετέχουν αποκλειστικά σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση. Η συμμετοχή, με ευθύνη της οικείας ομοσπονδίας, σωματείων χωρίς ειδική αθλητική αναγνώριση είναι μη σύννομη.

 

Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεση όλων των σωματείων – μελών της για κάθε βοήθεια και συνδρομή για την ειδική αθλητική αναγνώριση.

 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Metka

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Remiuares
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • World Charlot Federeation Logo
 • Theometrics Logo
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Hertz
 • Newalert
 • Sail La Vie
 • JWI
 • Griffin Logo
 • Express Oil
 • Photobit
 • Secranto Ltd
 • Sygenesis
 • Περιφέρεια Αττικής