Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Ανακοίνωση ΕΟΙ

Με αφορμή την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρόπουλου

Στις 14 Ιουλίου, 2022, το ΤΑΙΠΕΔ δημοσίευσε την «Πρόσκληση Υποβολή Προσφοράς για την Αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου – ΟΙΚΜ» του σπιτιού της Ελληνικής Ιππασίας και έδρας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας από το 2005. 

Η ΕΟΙ, ως έχουσα έννομο συμφέρον, παρακολουθεί τη διαγωνιστική διαδικασία, τη διαδικασία ωρίμανσης της σύμβασης μίσθωσης και του εν γένει κανονιστικού πλαισίου αξιοποίησης του ΟΚΙΜ και θα προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια ήθελε απαιτηθεί για τη προστασία και περαιτέρω ανάδειξη του αθλήματος της Ιππασίας στο ΟΚΙΜ, με προσήλωση στην τήρηση των ισχυουσών διατάξεων και αποφάσεων που καθόρισαν με τρόπο συγκεκριμένο και δεσμευτικό τη ιππική χρήση στο ΟΚΙΜ. Παραλλήλως, ενδιαφέρεται για την ευδοκίμηση των προαναφερομένων, καθώς και των καταστατικών της σκοπών, και στο πλαίσιο αυτό θα είναι έτοιμη να διαθέσει την ικανότητα και εμπειρία της στη διοργάνωση ιππικών αγώνων και εκδηλώσεων στον Πλειοδότη του προκηρυχθέντος διαγωνισμού, αποβλέποντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αναφορικώς με την ιππασία και στην ανάδειξη του ΟΚΙΜ ως ιππικού κέντρου διεθνούς εμβέλειας, προς θεραπεία και του δημοσίου συμφέροντος και τη διατήρηση της Ολυμπιακής κληρονομιάς.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Metka

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • World Charlot Federeation Logo
 • Theometrics Logo
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Hertz
 • Newalert
 • Sail La Vie
 • JWI
 • Griffin Logo
 • Photobit
 • Secranto Ltd
 • Sygenesis
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Horsetack
 • Luxury Sports