Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Πρόσκληση στη ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00

Μαρκόπουλο, 2 Μαρτίου 2018

 Προς τα Σωματεία – Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας

Επισυνάπτουμε την Πρόσκληση για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΙ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00, στα Γραφεία της Ομοσπονδίας, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.

Ακόμη, επισυνάπτουμε σχέδιο του Γενικού Κανονισμού με τις τροποποιήσεις (επισήμανση με κίτρινο) που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ, αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών της ΕΟΙ, και παρακαλούμε οι τυχόν σχετικές προτάσεις των σωματείων να υποβληθούν στην ΕΟΙ έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.

Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, σας ενημερώνουμε ότι θα σταλούν εγκαίρως πριν από τη Γενική Συνέλευση, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές.

Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι πάντα στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Metka
 • Pharmathen
 • Eurobank
 • Mythos
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Balaton
 • TRM
 • Hertz
 • Newalert
 • Iatriko
 • JWI
 • COSMOTE TV
 • Vasilopoulos
 • Photobit
 • KISS FM